Kaldenavne:

Trichogaster chuna

Honning Gurami

Colisa Chuna

 

Historie:

En Honning gurami, er en labyrintfisk.

Honning guramien kommer fra Bangladesh og det nordlige Indien, hvor den lever i vandhuller og småsøer med tæt beplantning, samt oversvømmede områder.

 

Akvarie krav:

I akvariet kan hannerne være meget territoriale, så hvis der ikke er mange skjulesteder, er det bedst kun at holde en til to hanner sammen med lidt flere hunner. Den er meget fredelig over for andre fisk og bør ikke holdes sammen med store voldsomme fisk. Akvarie størrelse: fra 50 l og opefter.

Jeg havde i nogle år 2 hanner og 3-4 hunner gående i et 50 l akvarium med sphagnum bundlag og i regnvand, det var perfekt til dem. De kan fint gå i almindelig postevand med grusbundlag, bare der er planter nok.

 

Størrelse:

Den bliver 4-5 cm, hunnen lidt større end hannen

 

Temperatur & PH & DH:

Den kan tåle en ret høj temperatur, ved opdræt op til 30° og holdes bedst i akvariet mellem 24° og 28°. PH 6-8. DH. 2-20.

 

Mad:

Den lever i naturen af små insekter og larver o.l. I akvariet tager den gerne tørfoder, men foretrækker småt levende foder. Kan det ikke skaffes er det fint at bruge frossen foder, det skal bare være småt.

 

Formering:

AkvarieDyr.dk © 2014

Fakta:

Den er skumrede bygger.

Unger 200-400

 

For at sætte opdrættet i gang:

Tag et akvarium på 25-60 l, det må ikke være for stort, da ungerne så ikke kan finde foderet.

 

Fyld det ¾ op med halvt regnvand eller r/o vand og resten med vand fra vandhanen.

 

Kom lidt gamle ege- eller bøgeblade i, hvis du ikke har ellekogler for at sænke PH-værdien. Vandet skal være tefarvet.

 

Sæt termostaten på 28°. tilsæt nogle flydeplanter, samt nogle planter så hunnen kan gemme sig ved på bunden. Hannen kan jage hende til døde, hvis hun ikke vil det han vil.

 

Der må ikke være kraftig cirkulation i vandet, da han så ikke kan bygge skumreden. En lille luft pumpe er fin.

 

Samtidig sætter du en Infusorie kultur i gang, så ungerne har føde til den første uge. Se infusorie vejledning her

 

Dagen efter kommer du et par over i akvariet. Der går normalt kun en dag før hannen begynder at lave skumreden, han skifter samtidig farve. Han får meget klare sorte og gule farver.

Skumrede

 

Når hunnen er klar, omslynger hannen hende og befrugter æggene, der stiger op i skumreden. De æg der ikke rammer reden tager hannen i munden og spytter op i reden.

 

Når legen er overstået, kan man flytte hunnen, da hun kan finde på at æde nogle af dem. Det gør jeg ikke, jeg lader parret være til dagen efter. Det giver alligevel flere unger end man normalt kan opfodre og man ødelægger skumreden, der er meget løst lavet.  Man fjerner parret når æggene begynder at klække.

 

Nu kommer man en luftsten i vandet. To dage efter er blommesækken opbrugt og man begynder at give dem Infusorier. Hvis man har et glas med en liter i passer det til en uge. Derefter skal vandstanden sænkes til 15 cm, det er pga., at de danner deres labyrint. Det er et organ der gør, at de kan få ilt fra luften, da de sommetider lever i meget iltfattigt vand.

2 uger gamle unger

 

Man starter nu med at fodre dem med ny klækkede Artemia 4-7 gange om dagen, hvis man har mulighed for det. Det giver en hurtig vækst, men 3 gange er også ok. Se Artemia vejledning her

3 uger gammel unge

 

Samtidig starter man med at lave vandskift, hver anden dag skiftes 2-3 l vand, dette skal være tempereret, dvs. samme temperatur som i akvariet. Dette øger ungernes vækst

5 uger gammel unge

 

Efter 4 uger begynder man at fylde mere vand i akvariet, ca. 3 l om dagen, til der er fyldt. Ved uge 4-5 kan man begynde at gå over til tørfoder, da det er svært at lave Artemia nok til dem.

Nu kan man fortsætte med vandskift og holde temperaturen oppe på 28° til ungerne er ca. 8 uger. Herefter burde de være klar til salg eller eget brug i selskabsakvariet.

Infusorier: Se vejledning på akvariedyr.dk

 

Artemia: Se vejledning på akvariedyr.dk

 

Skrevet af: Benma for Akvariedyr.dk